home biografie kunstwerken activiteiten publicaties agenda contact
 

Piet van Riel


De Brabander Piet van Riel is een kunstenaar pur sang en van kindsbeen af aan werd hij gefascineerd door schilderijen. Hij tekende al voordat hij kon schrijven en wilde niets anders dan schilderijen maken. Nog steeds is hij daar consequent mee bezig. Van Riel laat zich inspireren door wat er om hem heen en wat er met hemzelf gebeurt. Zijn gevoel wordt geraakt en er ontstaat iets in hem dat hij niet in woorden, maar in felle kleuren tot uitdrukking brengt. Het resultaat is een abstract verhaal in beelden.

F.J.M. Peterse

Ieder werk van deze in 1951 te Oosterhout geboren kunstenaar blijkt een vertelling en in het omvangrijke oeuvre van deze vriendelijke en hartelijke schilder met zijn Bourgondische uitstraling zal men dan ook geen doek vinden zonder titel.

De rijke kleurschakeringen die kenmerkend zijn voor het werk van Piet van Riel, maken zijn creaties altijd opnieuw verrassend, expressief en indringend. Het is voor de toeschouwer vaak moeilijk zich er van los te maken. Piet van Riel heeft een lange ontwikkeling doorgemaakt. Hij schilderde ooit landschappen, had een 'bruine periode' en werkte een tijd lang met zand, steen en glas. Voor hem zijn de doeken het verslag van zijn leven.

Een terugkerende bron van inspiratie zijn de studiereizen oftewel werkvakanties op de eilanden in de Middellandse Zee en in de provincie Zeeland. Dagelijks werkt hij als een bezetene en hij transformeert de vertrouwde werkelijkheid tot iets heel nieuws. Landschappen en existentiële thema's hebben zijn bijzondere voorkeur.

Het is iedere keer weer een ervaring om Piet van Riel te ontmoeten en wie hem eenmaal kent blijft hem met interesse volgen in zijn ontwikkeling als kunstenaar. In Nederland, België en Duitsland is zijn werk al opgenomen in tal van particuliere en bedrijfscollecties. De belangstelling neemt toe, speciaal voor zijn olieverven op zeer groot formaat. Iedereen die eens vrijblijvend wil komen kijken, kan een afspraak maken.


"Met mijn schilderijen streef ik naar artistieke en maatschappelijke vrijheid. Mijn schilderijen geven kleur aan mijn leven en aan dat van de aanschouwer, oftewel de lezer van mijn kunst. Schilderen is schrijven met verf. Het is een zoeken naar een gevoelsmatig je handen en ogen leren vertrouwen. Mijn kunst is ook ingelijste muziek die aan de muur hangt, zodat je met je ogen kunt luisteren naar een abstracte, feestelijke coloriet-lozing in deze harde maatschappij. Zo blijf ik werken aan een persoonlijke zuiverheid."


Bron: KunstwerK

© Atelier Artotheek Riel 2013 | All rights reserved