home biografie kunstwerken activiteiten publicaties agenda contact
 

Speeltuin van verf


Zesenvijftig jaar geleden is Piet van Riel in Oosterhout geboren in een milieu dat hem zeker niet voorbestemt om schilder te worden. En toch wordt hij kunstschilder. Al ruim voor zijn tiende levensjaar begint hij de zoektocht naar zijn kunstenaarschap.

Nu – na ruim veertig jaar kunstuitoefening – is de fysieke volwassenheid al lang bereikt, maar is een eindpunt in zijn kunstontwikkeling nog niet in zicht. De tocht gaat door. De wil tot groeien en de gedrevenheid zijn nog net zo fel als in het prille begin. Het gevecht met de materie, blijft. Elk nieuw werk brengt opnieuw weer inspanning, onzekerheid, verbazing en nieuwe inzichten met zich mee.

Veertig jaar intensief kunstenaarschap vraagt om een totaal overzicht. Het vormde de aanleiding tot het samenstellen van een boek. Elk schilderij is immers onderdeel van een groter geheel; een stuk van de schilder zelf. Elk schilderij legt een moment vast van de weg die de kunstenaar tot nu toe gevolgd heeft.

Het boek geeft een overzicht van de werken die Piet van Riel in al die jaren tot stand heeft gebracht. Het beschrijft de verschillende perioden die hij doorliep om te komen tot waar hij nu is. Het schetst de sfeer die elke periode kenmerkt en toont de effecten daarvan op zijn werk. Het geeft een beeld van de kunstenaar, zijn passie, de gedrevenheid in zijn werken. Daarnaast geeft het boek inzicht in enkele van de bijzondere projecten die Piet van Riel realiseerde en zijn er gedichten van zijn hand in opgenomen.


Colofon  
Redactie: J. van den Bosch, Oosterhout
L. van Olffen, Teteringen
F. Peterse, Oosterhout
S. van Riel, Oosterhout
Vormgeving: G.J. Houdijk, Breda
Druk en bindwerk: De Hoog Grafische Diensten B.V., Oosterhout
Oplage: 1.000 exemplaren
ISBN: 978-90-812949-1-1

 

 

 

© Atelier Artotheek Riel 2013 | All rights reserved